Programy

 WAPRO MAG START

To zestaw prostych aplikacji przeznaczony dla początkującej, małej firmy usługowo-handlowej. Każda z aplikacji umożliwia pracę wyłącznie na pojedynczym stanowisku. Uruchomienie oraz poznanie obsługi oprogramowania nie stwarza problemów również niedoświadczonym użytkownikom komputerów.W skład linii wchodzą trzy aplikacje wymieniające ze sobą dane księgowe. Moduł „Sprzedaż i magazyn” zawiera funkcjonalność modułu „Fakturowanie”, dlatego należy je stosować zamiennie. Ponadto moduły „Sprzedaż i magazyn” oraz „Księga podatkowa” korzystają ze wspólnej bazy danych, współdzieląc ze sobą kartoteki kontrahentów, pracowników, banków i kursów walut.

 

WAPRO MAG BIZNES

To linia produktów przeznaczona dla rozwijających sięfirm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Zawiera moduły funkcjonalnededykowane różnym działom firmy, znakomicie wspierając i koordynując codziennądziałalność całej organizacji. Umożliwia współpracę wielu użytkowników w ramach sieci komputerowej.Linia obejmuje komplet aplikacji współpracujących ze sobą w zakresiewspółdzielenia i wymiany danych. Współpraca może się odbywać on-line w ramachjednej sieci komputerowej oraz off-line na zasadzie eksportu danych do oddziałufirmy lub biura rachunkowego. Instalacja aplikacji na wspólnej bazie danych zapewnia współdzielenie takich zasobów jak: plan kont, kartoteki kontrahentów,pracowników, środków trwałych, urzędów, banków i kursów walut.Moduł „Księga podatkowa” jest oczywiście stosowany zamiennie z modułem „Finansei księgowość”, w zależności od obowiązującego w firmie systemu księgowości.Ponadto zawiera w sobie uproszczone moduły środków trwałych oraz kadrowo-płacowy, które znakomicie zaspokajają potrzeby małych podmiotów w tym zakresie.Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby zastąpić je w pełni funkcjonalnymimodułami ”środki trwałe” oraz „Kadry i płace”. Moduł „Zarządzanie relacjami zklientami” pozwala usprawnić działania niezbędne do utrzymywania wysokiejjakości kontaktów z kontrahentami i poszerzania ich portfolio.

 

WAPRO KAPER

Jest przeznaczony do prowadzenia księgowości małych firm,niezależnie od przyjętej formy opodatkowania (książka przychodów i rozchodów,ryczałt, najem). Dzięki dodatkowym modułom: obsłudze wynagrodzeń, ewidencjiśrodków trwałych oraz rozliczeniu przebiegów pojazdów stanowi dla małych firmykompletne narzędzie wspierające zarządzanie firmą. Dzięki prostocie obsługinawet użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą samodzielnieprowadzić dokumentację księgową oraz naliczać zobowiązania podatkowe orazopłaty ZUS. Możliwość obsługi wielu podmiotów gospodarczych sprawia, że jestchętnie wykorzystywany przez biura rachunkowe.

 

 

 

WAPRO FAKTURA

Prosty program do szybkiego fakturowania Program został stworzony dla małych firm wystawiających maksymalnie kilkaset faktur lub paragonów miesięcznie. Zarządzanie sprzedażą – system umożliwia obsługę jednej firmy na jednym stanowisku, dlatego będzie bardzo przydatny zarówno w sklepach, zakładach usługowych, jak i w jednoosobowych firmach. Brak zarządzania magazynem – program przeznaczony jest dla firm, które nie prowadzą gospodarki magazynowej, ewentualnie do obsługi punktów sprzedaży, w których stan magazynu nie odgrywa istotnego znaczenia. Łatwe użytkowanie – instalacja programu odbywa się automatycznie po włożeniu płyty instalacyjnej i zajmuje kilkanaście sekund. Dzięki prostocie instalacji i użytkowania program nie sprawia kłopotu nawet użytkownikom nie mającym wcześniej do czynienia z fakturowaniem.

 

 

 

W celu uzgodnienia ceny, prosimy o kontakt telefoniczny.